O MNIE OFERTA OPINIE PROJEKTY MEDIA BLOG KONTAKT SKLEP
OFERTA - GABINET

PRZYGOTOWANIE DO KONSULTACJI DIETETYCZNEJ

Im więcej dietetyk dowie się o sposobie odżywiania pacjenta, jego preferencjach smakowych, prowadzonym dotychczas stylu życia, obecnym stanie zdrowia oraz przyjmowanych lekach, tym lepszej pomocy będzie mógł udzielić.

 

Pobierz i przygotuj materiały, jakie będą potrzebne podczas pierwszej konsultacji dietetycznej:
DZIENNICZEK ŻYWIENIOWY

Planujesz wizytę u dietetyka? Zabierz ze sobą dzienniczek żywieniowy! Prowadząc notatki, postaraj się zachować szczerość, ponieważ zawarte w dzienniczku informacje, w większym stopniu, pozwolą dietetykowi poznać twój dotychczasowy styl życia, nawyki żywieniowe i preferencje smakowe. 

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Przygotowując się do konsultacji dietetycznej, sprawdź swoją dokumentację medyczną. Zabierz na spotkanie wyniki badań, w jakich posiadaniu jesteś. Dietetyk będzie mógł, na ich podstawie, lepiej ocenić twój stan zdrowia i dostosować do nich odpowiednie zalecenia dietetyczne. Uwaga! Jeżeli dietetyk zauważy potrzebę, może zlecić wykonanie dodatkowych badań lub poprosić o zwrócienie się po konsultację lekarską. 

LISTA LEKÓW I SUPLEMENTÓW DIETY

Nie zapomnij o przygotowaniu listy środków farmakologicznych, jakie aktualnie zażywasz. W notatkach, warto uwzględnić sposób ich przyjmowania oraz zalecaną przez lekarza dawkę.

PRZYGOTOWANIE DO POMIARÓW

W trakcie konsultacji dietetycznej, konieczne może okazać się wykonanie przez dietetyka pomiaru składu ciała (przy pomocy specjalistycznego analizatora składu ciała In Body lub przy użyciu fałdomierza) oraz pomiaru obwodów ciała. Zaleca się by: przyjść na wizytę na czczo lub na 3 godziny przed wizytą nie spożywać już posiłków, nie wypijać przed wizytą dużej ilości płynów (szczególnie zawierających kofeinę), na dzień przed badaniem oraz w dzień badania nie podejmować intensywnego wysiłku, nie balsamować skóry dłoni i stóp, założyć komfortową bieliznę lub krótki strój sportowy (przylegający do ciała). Uwaga! Nie zaleca się wykonywania pomiaru składu ciała, przy pomocy analizatora In Body, u kobiet w trakcie miesiączki. Przeciwwskazaniem do wykonania analizy składu ciała, przy pomocy analizatora In Body, jest: wszczepiony rozrusznik serca, padaczka, ciąża.

KONSULTACJA DIETETYCZNA
CZAS TRWANIA: 60 MINUT
CENA: 100 ZŁ
Konsultacja dietetyczna

Obejmuje analizę, ocenę i omówienie ze wskazówkami dietetycznymi:

 • dotychczasowych nawyków żywieniowych i prowadzonego stylu życia,
 • wyników badań dostarczonych przez pacjenta,
 • wyników pomiarów wykonanych przez dietetyka w trakcie wizyty,
 • aktualnego stanu zdrowia i poziomu odżywienia pacjenta,
 • wstępną diagnozę i ustalenie celu oraz  schematu współpracy pacjenta z dietetykiem. 

KONSULTACJA DIETETYCZNA Z PLANEM ŻYWIENIOWYM (DIETĄ)
CZAS TRWANIA: 60 MINUT
CENA: 250 ZŁ
Konsultacja dietetyczna z dietą

To rozbudowana wersja konsultacji dietetycznej, która dodatkowo obejmuje:

 • szczegółowe zalecenia dietetyczne,
 • plan diety spersonalizowany (zawiera m.in. propozycje posiłków, opcjonalnie: listę zakupów, listę produktów wskazanych i przeciwwskazanych, dodatkowe wskazówki dietetyczne),

Uwaga! Plan diety przekazywany jest w wersji elektronicznej (drogą mailową) lub papierowej (odbiór w poradni lub przekazanie diety wraz z wizytą edukacyjną*). Sposób przekazania materiałów ustalają wspólnie pacjent z dietetykiem, podczas pierwszej wizyty. Przygotowanie przez dietetyka zamówionych materiałów, następuje w trakcie 7 dni roboczych, od dnia złożenia zamówienia (wpłaty). *Jeżeli chesz uzyskać więcej informacji na temat wizyty edukacyjnej, zadzwoń do poradni. 

WIZYTA KONTROLNA
CZAS TRWANIA: 45 MINUT
CENA: 80 ZŁ
Wizyta kontrolna

Objemuje:

 • korektę nadal popełnianych przez pacjenta błędów żywieniowych, 
 • kontrolne pomiary masy i składu ciała oraz ich interpretację,
 • analizę raportów żywieniowych prowadzonych przez pacjenta wraz z nowymi wskazówkami dietetycznymi,
 • analizę wyników badań laboratoryjnych.

Dodatkowo, dietetyk wykorzystuje we współpracy z pacjentem, narzędzia z zakresu psychodietetyki i zadania motywacyjne. Pacjenci objęci opieką dietetyka, na okres współpracy, mogą także liczyć na stały kontakt ze specjalistą, tzn. istnieje możliwość zadawania pytań i raportowania swoich poczynań dietetykowi (wiadomość e-mail/sms). Dietetyk odpowiada pacjentom średnio raz w tygodniu (najczęściej w poniedziałki) lub jeżeli to możliwe na bieżąco. 

WIZYTA KONTROLNA Z PLANEM ŻYWIENIOWYM (DIETĄ)
CZAS TRWANIA: 45 MINUT
CENA: 180 ZŁ
Wizyta kontrolna z dietą

Objemuje:

 • korektę nadal popełnianych przez pacjenta błędów żywieniowych, 
 • kontrolne pomiary masy i składu ciała oraz ich interpretację,
 • analizę raportów żywieniowych prowadzonych przez pacjenta wraz z nowymi wskazówkami dietetycznymi,
 • analizę wyników badań laboratoryjnych
 • plan diety spersonalizowany (nowy lub znaczną korektę już stosowanego, zamówionego wcześniej, planu diety), m.in. propozycję posiłków, szczegółowe zalecenia dietetyczne, listę produktów wskazanych i przeciwwskazanych, opcjonalnie: listę zakupów. 

Dodatkowo, dietetyk wykorzystuje we współpracy z pacjentem, narzędzia z zakresu psychodietetyki i zadania motywacyjne. Pacjenci objęci opieką dietetyka, na okres współpracy, mogą także liczyć na stały kontakt ze specjalistą, tzn. istnieje możliwość zadawania pytań i raportowania swoich poczynań dietetykowi (wiadomość e-mail/sms). Dietetyk odpowiada pacjentom średnio raz w tygodniu (najczęściej w poniedziałki) lub jeżeli to możliwe na bieżąco. 

Uwaga! Plan diety przekazywany jest w wersji elektronicznej (drogą mailową) lub papierowej (odbiór w poradni lub przekazanie diety wraz z wizytą edukacyjną*). Sposób przekazania materiałów ustalają wspólnie pacjent z dietetykiem, podczas pierwszej wizyty. Przygotowanie przez dietetyka zamówionych materiałów, następuje w trakcie 7 dni roboczych, od dnia złożenia zamówienia (wpłaty). *Jeżeli chesz uzyskać więcej informacji na temat wizyty edukacyjnej, zadzwoń do poradni.

ZAPYTAJ O POSZCZEGÓLNĄ USŁUGĘ